Hugo Boxhoorn

visual arts

Wastafel 1

i.s.m. Rob Takens, was, 1981

Onze gesprekken hadden veel schetsen nodig. Door wasplaten als tafel te gebruiken konden de schetsen rechtstreeks in de was getekend worden. Het lag in de bedoeling deze gespreksverslagen in brons af te gieten.

een gesprek

betekende wastafel

detail van de tekeningen